Skip to main content
Radioamateri mogu igrati ključnu ulogu u komunikacijama u slučaju prirodnih katastrofa. Čak i ako su mobilne, fiksne i internetske usluge nedostuone zbog preopterećenosti, poruke preko radijskih postaja  i dalje mogu proći.

Vježbajte osnovne logističke vještine i koordinaciju sudjelujući u događanjima na lokalnom nivou, kao što su dobrotvorne utrke, sajmovi ili koncerti.

Udružite se s dobrotvornim organizacijama u zajednici kako biste ponudili usluge tijekom događaja – to pomaže javnosti da shvati što vaša organizacija radi, a također vam daje priliku da osposobite nove članove.

Educirajte se

Osigurajte si da znate što se očekuje tijekom hitne situacije, osnovne vještine i strategiju.

Pobrinite se da vaša obitelj razumije vaše odgovornosti.

Pobrinite se da se uvježbavate kako biste zadovoljili potrebe organizacija s kojima ćete surađivati tijekom i nakon incidenta.

Ako ćete, na primjer, surađivati s Hrvatskim crvenim križem, pohađajte njihov tečaj upravljanja i obuku prve pomoći.

Radioamaterske udruge trebale bi održavati barem jednu potpunu vježbu za hitne situacije godišnje i nekoliko manjih povremeno.

Ako mobilna mreža postane mnedostupna tijekom prirodne katastrofe ili u bilo kojem trenutku, neka vaša okolina zna vi još uvijek da možete komunicirati. Možete pomoći susjedima pozvati hitnu medicinsku pomoć preko nekog drugog radiooperatora, prijaviti štetu i komunicirati s najbližima.

Sudjelujte na sajmovima i događajima u zajednici sa svojom udrugom  kako biste zajednici pokazali što rade radioamateri i kako mogu pomoći tijekom prirodne katastrofe. Održite vlastite praktične događaje koji stanovnicima daju priliku da vježbaju rad s radiom i pokažu važnost radijskih komunikacija.