Skip to main content

Aplikacija 9A UZBUNA služi uzbunjivanju članstva odnosno grupe putem SMS poruka ili klijentske aplikacije instalirane na pametni telefon.

Aplikacija funkcionira na način da se u istu dodaju članovi,  te grupe članova koje će se uzbunjivati u slučaju potrebe. Poruke se mogu slati na sve članove ili samo na pojedine grupe koje administrator kreira.

U slučaju da SMS ne radi ili se nema dovoljno sredstava, poruka se može poslati i u obliku notifikacije koja će se prikazati u klijentskoj aplikaciji koju svaki član ima instaliranu na svom pametnom telefonu.

Aplikaciju razvija RHS grupa.